BlinQ hecht veel waarde aan de betrokkenheid en tevredenheid van zorgvragers en hun verwanten. Op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) krijgen zorgvragers de mogelijkheid tot medezeggenschap. Vanuit de Wet medezeggenschap cliënten zorginstelling (Wmcz) is iedere zorgaanbieder verplicht om een cliëntenraad in te stellen. BlinQ staat garant voor goede faciliteiten voor medezeggenschap, waardoor je kunt meepraten en meebeslissen over de koers van de organisatie. We hebben een verwantenraad en een cliëntenraad die vier keer per jaar bij elkaar komen.

Waarover praat en beslis je mee?
*geld
*eten
*veiligheid
*gezondheid en hygiëne
*vrije tijd
*verandering in de ondersteuning
*de klachtenregeling
*verhuizingen of verbouwingen
*fusie of samenwerking met andere instellingen.

Met ingang van oktober 2015 kent BlinQ een clienten raad. Ze bestaat vanaf 1-1-2019 uit: Bettie van Os (voorzitter) en Espere Kremers, Irina Sivachenko.
Daarnaast heeft BlinQ ook sinds 1-1-2019 een deelnemersraad bestaande uit clienten: Lode Spijkers en Joella van de Ven en Ron Verstegen.

Vragen of contact?
clientenraad@dagbesteding-blinq.nl
deelnemersraad@dagbesteding-blinq.nl

 

Onafhankelijke clientondersteuning

Iedereen die zorg nodig heeft kan bij het zorgkantoor terecht voor informatie, advies, bemiddeling en ondersteuning over de langdurige zorg. Zij ondersteunen klanten graag in hun (zoek)tocht in de Wlz. Daarnaast kun je ook nog kiezen voor onafhankelijke cliëntondersteuning van partijen zoals MEE en Zorgbelang. Iedere klant met een Wlz-indicatie heeft recht op (onafhankelijke) cliëntondersteuning.