Onze cliënten verdienen zorg van hoogstaande kwaliteit. Onze focus ligt op de volgende punten:
– Cliënten zoveel mogelijk eigen regie over hun eigen leven laten bepalen.
– Wensen en mogelijkheden voor onze cliënten realiseren.
– Een betrouwbaar kwaliteitssysteem
– Vaste begeleiding op de werkplekken.
– Verantwoording naar de overheidsinstanties.

Raad van Bestuur

De raad van bestuur bestaat uit twee leden, Jill Pigmans en Hetty Janssen. Wij hebben BlinQ opgezet met de gedachte dat kleinschalige zorg nog steeds mogelijk is voor mensen met een beperking. Wij werken sinds 2002 samen en hebben veel verschillende gehandicapten organisaties van binnen gezien. Ook zijn we betrokken geweest bij het opzetten van een kleinschalig woonproject.
We vinden dat iedere zorgvrager uniek is in zijn of haar eigen persoonlijkheid, talenten en mogelijkheden. En dat elke cliënt persoonlijke aandacht verdient om met plezier zichzelf te kunnen zijn en om zichzelf te kunnen ontwikkelen.
Binnen het dagbestedingsaanbod zagen wij in 2015 dat er veel mooie projecten verdwenen waardoor er ruimte was voor vernieuwing op het gebied van dagbesteding. Vol enthousiasme zetten wij ons samen met zorgprofessionals, vrijwilligers en stagiaires in op negen unieke werkplekken om kleinschalige zorg bestaansrecht te geven.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat uit drie leden en komt tenminste vier keer per jaar bijeen.

De leden zijn:
Dhr. Hans van der Lee
Dhr. Melvin Rademaker
Dhr. Frank Jansen

Gouvernance

BlinQ heeft het bestuur en toezicht (de governance) zorgvuldig en professioneel georganiseerd. We gaan daarbij uit van:

De transparantie-eisen van de WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen). Zorginstellingen die zorg willen aanbieden die op grond van de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg voor vergoeding in aanmerking komt, moeten aan bepaalde eisen voldoen. In de Wet Toelating Zorginstellingen zijn deze eisen vastgelegd.

De Governancecode Zorg 2017

Goede zorg
Waarden en normen
Invloed belanghebbenden
Inrichting gouvernance
Goed bestuurd
Verantwoord toezicht
Continue ontwikkeling
Deze code zet de verandering in naar organisaties aanspreken, waarbij veel aandacht is voor gedrag, waarden en normen, medezeggenschap en dialoog, in plaats van het afvinken van standaard-lijsten. Cliënten staan centraal in de code. De code is hier te vinden: www.governancecodezorg.nl