Wil jij een zinvolle besteding van je dag?

We willen de best mogelijke  zorg verlenen aan onze cliënten. Zorg die kleinschalig is. Dat staat op één. Dat betekent dat ook de werkomgeving aangenaam en veilig moet zijn voor onze doelgroep. We gaan per situatie na of we aan deze voorwaarden kunnen voldoen. We plaatsen dus niet iedereen. Uit een aanmelding of intake blijkt wat we kunnen doen. Hieronder vernoemen we onze selectiecriteria.

Wij kunnen cliënten helpen die: 

 • Basiscriterium: leeftijd tussen de 17 en 70 jaar.
 • Cliënten voor wie een indicatie Begeleiding Groep geïndiceerd is.
 • Cliënten met een verstandelijke lichamelijke, psychische, somatische of zintuigelijke beperking.
 • Cliënten met een:
  • ZP VG 3, 4, 5 of 6.
  • ZP LG 4, 5 of 6.

Wij kunnen cliënten niet helpen als er sprake is van: 

 • Alle vormen van het toedienen van medicatie.
 • Niet stuurbaar wegloopgedrag.
 • Zeer prikkelgevoelig.
 • Frequent roepgedrag in dusdanige mate dat anderen hier hinder van ondervinden.
 • Loopgedrag wat verkeersonveilige situaties oplevert voor de client en/of ernstige gedragsproblemen.
 • Fysieke agressie die een onveilige situatie kan creëren voor zowel  cliënten als derden.
 • Seksueel ongewenst gedrag dat een onveilige situatie creërt. Zowel voor de cliënt zelf als voor andere cliënten.
 • Suïcidaal gedrag in heden of verleden.
 • Verslavingen aan (soft)drugs, nicotine en/of alcohol die een onveilige situatie kunnen creëren, zowel voor de cliënt zelf als voor andere cliënten.
 • Ernstige psychiatrische problematiek zoals onstabiele psychoses die een onveilige situatie kunnen creëren. Zowel voor de cliënt zelf als voor  andere cliënten.
 • Lichamelijke beperking die een matige tot intensieve verpleegkundige zorg vereist of volledige overname in de ADL vereist.
 • Gedrag dat vrijheidsbeperkende maatregelen vereist, zoals fixatie.

Uiteraard helpen wij bij een door- of terugverwijzing.

Eigen bijdrage WLZ 

Als je zorg en ondersteuning krijgt vanuit de Wlz, betaal je ook een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt hoe hoog die bijdrage is. Het kantoor berekent die aan de hand van onder meer je inkomen, vermogen en leeftijd. Met de rekenhulp van CAK kun je zelf uitrekenen hoe hoog je eigen bijdrage is. Ben je jonger dan 18 jaar, dan betaal je geen eigen bijdrage.

Vergoeding

Je kunt een indicatie voor dagbesteding ontvangen met zorg in natura (ZIN) of met een persoonsgebonden budget (PGB). Dit tarief wordt door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) jaarlijks bepaald. Het BlinQ PGB-tarief  voor dagbesteding en vervoer is op te vragen bij Jill of Hetty.

Rolstoelvervoer kunnen wij niet organiseren.
Dagbesteding is alleen mogelijk vanaf twee dagen.

BlinQ, werken zoals jij dat wilt!

Vaste begeleiding

Kleinschalige werkplekken

6-8 cliënten werken met elkaar

Regio Oss, Uden en Veghel