Financiering

De zorg en ondersteuning door BlinQ wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

BlinQ dagbesteding levert begeleiding aan cliënten met verstandelijke en lichamelijke problematiek vanaf 18 jaar vanuit de verschillende financieringsstromen zowel in Zorg in Natura als Persoons Gebonden Budget.

WLZ:
Voor een vergoeding vanuit de WLZ heb je een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De cliënten met het volgende zorgprofiel kunnen bij BlinQ terecht:
– VG ‘wonen met begeleiding en intensieve verzorging’,
– VG ‘Wonen met intensieve begeleiding en verzorging’
– VG ‘Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering’
– LG ‘wonen met begeleiding en intensieve verzorging’

WMO:
Voor een vergoeding vanuit de WMO heb je een beschikking voor ‘dagbesteding basis of extra’ of ‘individuele ondersteuning’ nodig van de gemeente Oss, Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis en Uden.

Vergoeding:
Je kunt een indicatie voor dagbesteding ontvangen in zorg in natura (ZIN) of in een persoonsgebonden budget (PGB). Deze tarief wordt door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) jaarlijks bepaald. Het BlinQ PGB-tarief is €45,- per dagdeel. BlinQ bekijkt graag met u de mogelijkheden voor vervoer. Rolstoelvervoer kunnen wij niet organiseren. Dagbesteding is alleen mogelijk vanaf twee dagen.

Eigen bijdrage Wlz en Wmo
Als je zorg en ondersteuning krijgt vanuit de Wlz, betaal je ook een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt hoe hoog die bijdrage is. Ze berekenen die onder meer aan de hand van je inkomen, vermogen en leeftijd. Met de rekenhulp van CAK kun je zelf uitrekenen hoe hoog je eigen bijdrage is. Ben je jonger dan 18 jaar, dan betaal je geen eigen bijdrage.

Selectieprocedure
Om de best mogelijke zorg te verlenen, proberen wij een wenselijke samenstelling binnen BlinQ dagbesteding te creëren. Een samenstelling die voor de cliënten aangenaam en veilig is en waarbinnen wij zorg kunnen dragen aan een kwalitatieve goede zorg. Bij de aanmelding of intake wordt duidelijk of de cliënt een match is met BlinQ dagbesteding.

Cliënten waar wij geen zorg aan kunnen bieden, zijn cliënten waarbij sprake is van:

 • Alle vormen van medicatie toediening die in ons beheer is,
 • Niet stuurbaar wegloopgedrag,
 • Fysieke agressieproblemen die meerdere keren per dag voorkomen,
 • Seksueel ongewenst gedrag vertonen,
 • Suïcidaal gedrag vertonen of hier mee bekend zijn,
 • Verslavingen van (soft)drugs, nicotine en/of alcohol, die een onveilige situatie kunnen creëren, zowel voor de cliënt zelf als voor de andere cliënten,
 • Milde tot ernstige psychiatrische problematiek, die een onveilige situatie kunnen creëren, zowel voor de cliënt zelf als voor de andere cliënten,
 • Psychoses die niet stabiel zijn,
 • Een forse lichamelijk een beperking met een matige tot grote verpleegkundige zorg of gehele overname in de ADL behoeft
 • Cliënten waarbij maatregelen en maatregelen getroffen moeten worden op grond van vrijheid beperkende maatregelen
 • Cliënten met een BOPZ-indicatie.
 Onafhankelijke cliëntondersteuning
Iedere cliënt met een Wlz-indicatie heeft recht op hulp van een cliëntondersteuner. De cliëntondersteuner denkt met je mee over hoe je de zorg die het beste bij jouw situatie past goed kunt organiseren. Meer informatie vind je op de site van het zorgkantoor.