Klachten

Loop je op je werkplek tegen een probleem aan? Of ben je ergens ontevreden over? Laat het jouw contactpersoon bij BlinQ weten. Dit is Hetty, Jill of jouw begeleider.

We registeren de klacht en gaan samen met jou op zoek naar een oplossing. BlinQ is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Hier worden alle klachten behandeld volgens de richtlijnen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Dat betekent onder meer: er is een klachtenregeling, een -functionaris en een erkende geschillencommissie.

Vertrouwens-persoon

Een cliënt kan tijdens zijn werk een negatieve ervaring opdoen. Daarover wil hij of zij misschien vertrouwelijk met iemand praten. Dat kan met vertrouwenspersoon Francien van Druenen. Zij heeft geen enkele band met BlinQ en spreekt met niemand over de benoemde situatie. Samen met de cliënt zoekt ze naar een oplossing.

email: vertrouwenspersoon@dagbesteding-blinq.nl
telefoonnummer: 073 – 52 161 12

Onafhankelijke cliënten-ondersteuning

Het aanvragen van langdurige zorg op basis van de gelijknamige wet kan complex zijn. Iedereen met een Wlz-indicatie heeft recht op ondersteuning.

Voor informatie en ondersteuning kun je aankloppen bij zorgkantoren van zorgverzekeraars. Voor onafhankelijke hulp  kun je een beroep doen op partijen als MEE en Zorgbelang.