Klachten

Bekijk onze Klachtenregeling.

Loop je op je werkplek tegen een probleem aan? Of ben je ergens ontevreden over? Laat het ons weten. Dit kan natuurlijk bij Hetty, Jill of jouw begeleider.  Wij registeren de klacht en gaan samen met jou op zoek naar een oplossing.

BlinQ is sinds 2019 aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Hier worden alle klachten behandeld volgens de richtlijnen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Het lidmaatschap Klachtenportaal Zorg betreft:

√ Klachtenregeling

√ Onafhankelijke Klachtenfunctionaris

√ Klachtencommissie jeugd (jeugdzorg onder de Jeugdwet)

√ Klachtencommissie WMO

√ Aansluiting bij de Wkkgz erkende Geschilleninstantie KPZ

√ Klachtenregeling Wzd

Vertrouwens-persoon

Je kan tijdens het werk een negatieve ervaring opdoen. Daarover wil jij dan misschien vertrouwelijk met iemand praten. Dat kan met onze vertrouwenspersonen Francien van Druenen en Anita van Zutven. Zij zijn onafhankelijk en bieden een luisterend oor.  Stuur een mail en zij nemen contact met je op.

email: vertrouwenspersoon@dagbesteding-blinq.nl

Onafhankelijke cliënten-ondersteuning

Het aanvragen van langdurige zorg op basis van de gelijknamige wet kan complex zijn. Iedereen met een Wlz-indicatie heeft recht op ondersteuning.

Voor informatie en ondersteuning kun je aankloppen bij zorgkantoren van zorgverzekeraars. Voor onafhankelijke hulp  kun je een beroep doen op partijen als MEE en Zorgbelang.