Cliëntenraad

We hechten veel waarde aan de betrokkenheid en tevredenheid van zorgvragers en hun verwanten. Daarom hebben ze bij BlinQ recht op medezeggenschap. De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) maakt dit mogelijk.

Vragen? Mail gerust:
clientenraad@dagbesteding-blinq.nl

Bettie van Os

Bettie van Os

Lid van de cliëntenraad

Silvia van der Rijt

Silvia van der Rijt

Lid van de cliëntenraad

Espère kremers

Espère kremers

Lid van de cliëntenraad

Deelnemers-raad

We hechten veel waarde aan de betrokkenheid en tevredenheid van zorgvragers en hun verwanten. Daarom hebben ze bij BlinQ recht op medezeggenschap. De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) maakt dit mogelijk. Onze verwantenraad en cliëntenraad komen vier keer per jaar samen en praat over thema avonden en andere actviteiten voor BlinQers, het kerstkado en speciale activiteiten zoals de open dag maar ook praktische zaken zoals de kleur van de werkkleding.

De verwantenraad bestaat uit cliënten Lode Spijkers, Joella van de Ven en Ron Verstegen.

Vragen? Mail gerust:
deelnemersraad@dagbesteding-blinq.nl.