Klachtenregeling

BlinQ Dagbesteding is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg waar de klacht van de cliënt volgens de richtlijnen van de Wkkgz behandeld zullen worden. BlinQ Dagbesteding zal in de eerste instantie proberen de klacht intern op te lossen door de volgende klachtenprocedure toe te passen:

Een klacht kan alleen in behandeling worden genomen als:
– Naam, adres, woonplaats en telefoonnummer en/of e-mailadres van de klager zijn vermeld en, als klager niet de zorgontvanger is, welke zorgontvanger het betreft duidelijk is op wie (welke zorgverlener) de klacht betrekking heeft.
– Welke feiten en omstandigheden aan de klacht ten grondslag liggen.
– Duidelijk is wat de klacht inhoudt.
– De klacht in het Nederlands gesteld is.
– De gebeurtenissen die onderwerp zijn van de klacht niet langer geleden zijn dan 1 jaar voor de datum van de klacht.

Na het indienen van een klacht:
BlinQ-dagbesteding stuurt binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht een bevestiging van ontvangst van de klacht aan de klager en neemt binnen twee weken telefonisch of per e-mail contact op met klager over de ingediende klacht. Als u een voorkeur heeft hoe er contact met u opgenomen wordt kunt u dat hieronder vermelden. bv schriftelijk, telefonisch, per e-mail of gesprek.

De vertrouwenspersoon bij BlinQ-Dagbesteding is: Dhr. Gilbert van Boxtel is te bereiken via het contactformulier.

Klik hier voor meer informatie over de interne klachtenregeling en de regeling via het Klachtenportaal