Over BlinQ Dagbesteding

BlinQ Dagbesteding is opgezet door Jill Pigmans en Hetty Janssen met de gedachte dat kleinschalige zorg nog steeds mogelijk is voor mensen met een beperking. Wij werken sinds 2002 samen en hebben veel verschillende gehandicapten organisaties van binnen gezien. Ook zijn we betrokken geweest bij het opzetten van een kleinschalig woonproject.

We vinden dat iedere zorgvrager uniek is in zijn of haar eigen persoonlijkheid, talenten en mogelijkheden. En dat elke cliënt persoonlijke aandacht verdient om met plezier zichzelf te kunnen zijn en om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Binnen het dagbestedingsaanbod zagen wij in 2015 dat er veel mooie projecten verdwenen waardoor er ruimte was voor vernieuwing op het gebied van dagbesteding. Vol enthousiasme zetten wij ons samen met zorgprofessionals en vrijwilligers in op 7 unieke werkplekken om kleinschalige zorg bestaansrecht te geven.

BlinQ is een plek waar:
– Talenten worden ontdekt en ontwikkeld,
– Gewerkt wordt met vast BlinQ personeel,
– Gebruik wordt gemaakt van lokale uitblinqers, zoals een sportcoach of muziekdocent,
– Een tarief gehanteerd wordt inclusief vervoer van en naar de werkplekken,
– Werk gescheiden wordt van wonen.

Missie en Visie

BlinQ Dagbesteding wil kleinschalige dagbesteding aanbieden aan mensen met een beperking, waarin men zo “gewoon” mogelijk kan werken. Met vaste begeleiding op de werkplekken willen we een veilige vertrouwde werkomgeving creëren waarin onze cliënten hun talenten kunnen laten uitblinken. BlinQ kijkt naar de successen en naar wat de client in huis heeft, waar ben je goed in, waar word je blij van, wat helpt je en wat heeft al geholpen?. Tijdens onze BlinQ momenten wordt hier iedere dag aandacht aan besteed.

Per 1 januari 2015 is de participatiewet van kracht gegaan. Mensen met een arbeidshandicap gaan weer deelnemen aan het bedrijfsleven. BlinQ helpt bedrijven graag om samen te kijken naar mogelijkheden om werkplekken op te zetten voor mensen met een beperking op het gebied van dagbesteding.

BlinQ probeert ook samen met het speciaal onderwijs, ouders en cliënten te kijken naar talenten en deze verder te ontdekken en te ontwikkelen. Een bijzondere of specifieke werkomgeving is daarvoor belangrijk. Samen gaan wij op zoek naar bedrijven in de regio en proberen we kleinschalige werkplekken van 6-8 clienten te creëren.

Ons doel is om onze werkzaamheden op de lange termijn uit te breiden naar andere steden zoals Uden, Veghel en Den Bosch.​