Werkplekken

Vaak weet je wel waar je interesses liggen of wat je leuk vind, maar soms ontdek je je talent pas op die ene bijzondere werkplek.
Bij ons kun je werken op één of meerdere locaties van BlinQ bij leuke bedrijven bij jou in de regio. Hierdoor is er veel afwisseling van werkplekken mogelijk en kun je indien gewenst makkelijk switchen van werkplek. We werken met vaste BlinQ begeleiding en organiseren zelf het vervoer van thuis naar de werkplek en andersom.

Op alle BlinQ werkplekken zijn we een samenwerking aangegaan met lokale bedrijven om werkzaamheden te bieden die passen zijn bij jouw interesses en mogelijkheden. De vaste BlinQ begeleiding zorgt ervoor dat er maatwerk geleverd kan worden.
BlinQ biedt tevens snuffelstages aan leerlingen te laten ontdekken waar hun talenten liggen. BlinQ werkt hiervoor intensief samen met de HUB scholen in de regio Oss, Veghel en Den Bosch/Rosmalen.

BlinQ hecht grote waarde aan contact en gaat graag met u in gesprek om dé droombaan te vinden om verdere ontwikkeling mogelijk te maken.

Bij alle werkplekken wordt een les of training aangeboden door uitblinqers die bij de bedrijven werkzaam zijn, bijvoorbeeld als sportcoach, muziekdocent of kunstenaar. Samen werken we er aan om talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Hierbij wordt gewerkt vanuit oplossingsgericht werken.

BlinQ heeft kleinschalig werkplekken voor 6 tot 8 cliënten op unieke plekken in de regio Oss, Uden en ‘s-Hertogenbosch.

In- en uitsluitingcriteria

Om de best mogelijke zorg te verlenen, proberen wij een wenselijke samenstelling binnen BlinQ dagbesteding te creëren. Een samenstelling die voor de cliënten aangenaam en veilig is en waarbinnen wij zorg kunnen dragen aan een kwalitatieve goede zorg.
Dit wil zeggen dat wij bepaalde cliënten, die willen komen werken, wel of juist niet kunnen plaatsen binnen BlinQ dagbesteding
Bij de aanmelding of uit de intake wordt duidelijk of de cliënt gebruik kan maken van het dagbestedingsaanbod.
De insluitingscriteria zijn divers, dat is mogelijk doordat er kleinschalige zorg wordt geboden.

Insluitingscriteria
Basiscriterium: Leeftijd tussen de 17 en 70 jaar
• Cliënten waarvoor een indicatie / beschikking Begeleiding Groep geïndiceerd is
• Verstandelijk, lichamelijke, psychische, somatisch of zintuigelijke beperking hebben.
• Cliënten met een
– ZP VG 3, 4, 5 of 6
– ZP LG 4, 5 of 6
– WMO beschikking begeleiding-groep

Uitsluitingscriteria
Cliënten die wij niet de zorg kunnen bieden die zij behoeven en dus niet geplaatst kunnen worden, zijn cliënten waarbij sprake is van:
• Alle vormen van medicatie toediening
• Niet stuurbaar wegloopgedrag
• Fysieke agressie die een onveilige situatie kan creëren voor zowel de client als derden
• Seksueel ongewenst gedrag, die een onveilige situatie kunnen creëren, zowel voor de cliënt zelf als voor de andere cliënten.
• Suïcidaal gedrag vertonen of hier mee bekend zijn
• Verslavingen van (soft)drugs, nicotine en/of alcohol, die een onveilige situatie kunnen creëren, zowel voor de cliënt zelf als voor de andere cliënten
• Ernstige psychiatrische problematiek zoal onstabiele psychoses, die een onveilige situatie kunnen creëren, zowel voor de cliënt zelf als voor de andere cliënten
• Lichamelijk een beperking hebben en een matige tot grote verpleegkundige zorg nodig hebben of gehele overname in de ADL behoeft
• Cliënten waarbij maatregelen en maatregelen getroffen moeten worden op grond van vrijheid beperkende maatregelen
• Cliënten met een BOPZ indicatie

Uiteraard helpen wij bij een door- of terug verwijzing.