Cliëntenraad

BlinQ hecht veel waarde aan de betrokkenheid en tevredenheid van zorgvragers en hun verwanten. Op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) krijgen zorgvragers de mogelijkheid tot medezeggenschap. Vanuit de Wet medezeggenschap cliënten zorginstelling (Wmcz) is iedere zorgaanbieder verplicht om een cliëntenraad in te stellen.

Onderwerpen waar de cliëntenraad binnen de BlinQ dagbesteding over meepraten, zijn: uitkomsten tevredenheidsonderzoeken onder cliënten, gedragsregels binnen de locaties, financiële beleid van de BlinQ dagbesteding, gevolgen van de overgang van de WMO / WLZ naar de gemeenten, gevolgen van de bezuinigingen in de zorg, kwaliteit van de zorg of samenwerking met andere zorginstellingen etc.

Wanneer men er niet uitkomt met medewerkers van de organisatie kan men zich wenden tot de vertrouwenspersoon van de cliënten. Meer informatie hierover kunt u vinden in de klachtenregeling.

Met ingang van maart 2017 bestaat de cliëntenraad uit: Anita Manders (voorzitter), Marie-Louise van de Wetering en Bettie van Oss. Hierdoor zijn bijna alle locaties van BlinQ dagbesteding vertegenwoordigd.