BlinQ hecht veel waarde aan de betrokkenheid en tevredenheid van zorgvragers en hun verwanten. Op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) krijgen zorgvragers de mogelijkheid tot medezeggenschap. Vanuit de Wet medezeggenschap cliënten zorginstelling (Wmcz) is iedere zorgaanbieder verplicht om een cliëntenraad in te stellen. BlinQ staat garant voor goede faciliteiten voor medezeggenschap, waardoor je kunt meepraten en meebeslissen over de koers van de organisatie. We hebben een verwantenraad en een cliëntenraad die vier keer per jaar bij elkaar komen.

Waarover praat en beslis je mee?
*geld
*eten
*veiligheid
*gezondheid en hygiëne
*vrije tijd
*verandering in de ondersteuning
*de klachtenregeling
*verhuizingen of verbouwingen
*fusie of samenwerking met andere instellingen.

Met ingang van oktober 2015 kent BlinQ een clienten raad. Ze bestaat vanaf 1-1-2019 uit: Bettie van Os (voorzitter) en Espere Kremers, Irina Sivachenko.
Daarnaast heeft BlinQ ook sinds 1-1-2019 een deelnemersraad bestaande uit clienten: Lode Spijkers en Angela Lucius

Vragen of contact?
clientenraad@dagbesteding-blinq.nl
verwantenraad@dagbesteding-blinq.nl