Tarief

BlinQ dagbesteding hanteert één tarief voor dagbesteding én vervoer namelijk €90,- per dag (bij afname van twee dagen of meer).

Iedereen met een verstandelijke, lichamelijk, visuele, auditieve of psychische beperking is welkom voor dagbesteding. Dit geldt ook voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), ADHD of Autisme Spectrum Stoornis.

Heb jij een indicatie begeleiding groep vanuit Wet Langdurige Zorg (WLZ) of Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en een Persoons Gebonden Budget (PGB)? Meld je dan nu aan!
Heb je Zorg in Natura (ZIN) informeer dan naar de mogelijkheden voor onder aannemerschap.

BlinQ dagbesteding zit niet gebonden aan de 10 km grens, door de kleinschaligheid van onze dagbestedingen kunnen wij dagbesteding inclusief vervoer aanbieden.